Kada neki portal može da se smatra medijem?

Da li su svi portali mediji?📲

➡️ Nastavljamo priču o profesionalizaciji medija i unapređenju zakonskog okvira u cilju smanjenja cirkulisanja dezinformacija u medijskom prostoru Crne Gore.

U smislu kvalitetnog informisanja u digitalnom prostoru, ono na šta bi Crna Gora mogla uticati jesu portali.
Izmjenama medijskih zakona, može se obezbijediti da se informativni portali de facto tretiraju kao mediji, bez obzira da li su upisani u evidenciju medija. 💻

Preporukama Komiteta ministara Savjeta Evrope definiše se šest kriterijuma i set indikatora na osnovu kojih se utvrđuje da li se neki portal može smatrati medijem ili ne.

Pogledajte kriterijume na vizualima, a da saznate više, posjetite ovaj link. 🔗