O nama

Digitalni forenzički centar je prvi ove vrste na širem području Zapadnog Balkana sa glavnim ciljem redukovanja uticaja malignih informacionih aktivnosti na demokratske procese i institucije u Crnoj Gori, kroz:

  • istraživanje, identifikovanje, razotkrivanje i suprotstavljanje slučajevima malignih informacionih aktivnosti kroz istraživanje, analizu i objavljivanje provjerenih i vjerodostojnih informacija;
  • institucionalnu sektorsku ekspertizu prepoznatu od stručne i šire javnosti kao važan resurs i izvor informisanja;
  • razvoj aktivnosti i programa edukacije različitih ciljnih grupa o digitalnoj i medijskoj pismenosti, metodama i alatima analize informacija i prijetnjama koje proizilaze iz malignog informacionog djelovanja.

Okolnosti

U malom društvu koje je raznoliko kao što je crnogorsko, svi društveni i bezbjednosni izazovi se snažno osjećaju. Crna Gora se ponosi multikulturalnom i multinacionalnom raznolikošću. Nažalost, u poslednjih nekoliko godina svjedoci smo kako se upravo ovo bogatstvo može pretvoriti u oruđe za vještački stvorene podjele, održavajući konstantno stanje tenzija u društvu koje na kraju narušava i podriva demokratske institucije i napredak.

Nekontrolisani uticaj dezinformacija i lažnih vijesti može imati značajne negativne društvene posljedice jer utiče na percepciju opšteg društvenog stanja i može značajno uticati na radikalizaciju mišljenja i ponašanja pojedinaca u opštim i specifičnim društvenim situacijama.

Ciljano širenje dezinformacija direktno i indirektno utiče na sve konstituente društva, demokratske procese, dovodi do širenja govora mržnje, ugrožavanja zdravlja ljudi i nepovjerenja u institucije sistema.

Početkom 21. vijeka konvencionalna, vojna odnosno „tvrda moć“ je ustupila mjesto manje nasilnoj, nekonvencionalnoj formi, na način da su masovni mediji, društvene mreže i informacije postali oružje izbora. Od tada, mnoge zemlje, uključujući i države Zapadnog Balkana, suočile su se sa izazovom kako da odgovore i da se odupru malicioznim kampanjama usmjerenim protiv njih.

DFC Metodologija

Ovu bazu podataka čine svi slučajevi dezinformacija, lažnih vijesti i misinformacija koje je tim Digitalnog forenzičkog centra istraživao, razvrstao i razotkrio. DFC tim se fokusira na ključne poruke koje se nalaze u crnogorskom i širem informativnom prostoru, kojima se šire poluistinite, izmijenjene ili potpuno netačne informacije, a sve u cilju diskreditovanja i podrivanja demokratskih država i društva.

Dezinformacije

Pod ovim terminom, DFC tim podrazumijeva:

kombinaciju istinitih, poluistinitih i lažnih sadržaja/informacija

da se taj sadržaj namjerno širi da bi se uticalo na javno mnjenje, nanijela šteta i/ili ostvarila politička, lična ili finansijska dobit

Lažne vijesti​

Pod ovim terminom, DFC tim podrazumijeva:

originalni članak/medijski izvještaj koji sadrži potpuno netačne informacije i sadržaje koji nisu zasnovani na činjenicama

da se taj sadržaj namjerno širi da bi se uticalo na javno mnjenje, nanijela šteta i/ili ostvarila politička, lična ili financijska dobit

Misinformacije​

Pod ovim terminom, DFC tim podrazumijeva:

nenamjerno širenje lažnih informacija

to znači da medij nije bio svjestan da se radi o netačnim informacijama

Uzimajući u obzir gorenavedene definicije, dvije stvari je potrebno razotkriti i objasniti u kontekstu dezinformacija i lažnih vijesti:

Dokazati da su iznešene tvrdnje netačne.
Dokazati da je obmana učinjena namjerno.

Mnogo je teže dokazati da je obmana učinjena namjerno. Međutim, kada dokažemo namjeru, možemo bolje objasniti pojam dezinformacija, pored njihovog identifikovanja i razotkrivanja. Iz tog razloga, jednom kada identifikujemo greške u iznesenim činjenicama, slijedi niz propratnih pitanja.

Da li je greška ispravljena u određenom vremenskom okviru?
Ako nije, postoji li neki dokaz da je autor znao da je u pitanju greška?
Ako ne, da li se greška mogla izbjeći jednostavnim pretraživanjem?
Da li je u pitanju obrazac ponašanja autora koji se ponavlja?