Preko 75,000 EUR za predizborne klikove i lajkove na Fejsbuku za lokalne izbore

Na grafiku su prikazane sve stranice koje su sponzorisale političke reklame u periodu od 23.09. do 23.10. za potrebe kampanje za izbore u 14 crnogorskih opština.