Monitoring srbijanskih medija 2021/22: Četiri domena

Relevantni članci su kvalitativno podijeljeni u četiri domena – politički, društveni, bezbjednosni i ekonomski, u zavisnosti od primarne teme članka. Članak može spadati i u više domena. Broj članaka koji u najvećoj mjeri pripadaju bezbjednosnom domenu iznosi 1.509. Ukupno 1.344 članka pripada političkom domenu, zatim 218 članak pripada društvenom domenu i 18 članaka pripada ekonomskom domenu. Ovdje je važno naglasiti da je monitoring obuhvatio godinu obilježenu političkim previranjima. Svi ti politički događaji i pojave kao što su pad vlade, hapšenja, podjele i napetosti uticali su na društvo. Interesantna je činjenica da je najmanji broj članaka registrovan u ekonomskom domenu.

Grafik je izrađen na osnovu podataka iz godišnjeg monitoringa srbijanskih medija za 2021/22. godinu, koji možete pronaći na LINKU.