Šta je OSINT?

OSINT (Open Source Intelligence) kao disciplina pruža zavidne mogućnosti za pretragu, prikupljanje, analizu i korišćenje javno dostupnih i otvorenih podataka. 🔎💻

👉🏼 Vrijednost podataka i informacija iz otvorenih izvora je odavno prepoznata, kako od sigurnosno-obavještajnih sistema, tako i od strane raznih međunarodnih tijela, organizacija, državne administracije, novinara i biznis sektora. 💼

👉🏼 Iako je termin stekao popularnost pojavom interneta, sama disciplina prikupljanja podataka iz otvorenih izvora je praktikovana i mnogo ranije. Stoga, važno je razumjeti da su otvoreni izvori isto tako i knjige, časopisi, arhivska građa, javno dostupni dokumenti državnih institucija, kao i sve ono što je javno dostupno u onlajn prostoru. 📚🌐