PCR testovi su pouzadani

Od početka pandemije koronavirusa PCR testovi su česta meta dezinformacijia i lažnih vijesti koje tvrde da su testovi nepouzdani, te da nam daju lažnu sliku o broju oboljelih od COVID – 19.

Portal PCNEN objavio je članak u kome se navodi da Svjetska zdravstvena organizacija priznala da PCR testovi nijesu pouzdani.

“Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da je PCR test Cov-19 nevaljan i da su procjene “pozitivnih slučajeva” neutemeljene” piše PCNEN. SZO, kako navodi PCNEN “implicitno priznaje godinu dana kasnije da su svi PCR testovi izvedeni na pragu pojačanja (Ct) od 35 ciklusa ili više nevaljani”

Međutim, smjernice vezane za PCR testove koje je objavila Svjestka zdravstvena organizacija su pogrešno interpretirane. Cilj smjernica koje je SZO objavila je bio da ukažu na pogrešno rukovanje PCR testovima. Od početka 2020. SZO je dobila 10 izvještaja o problemima u vezi sa PCR testovima za otkrivanje SARS-CoV.

Izvještaji su, kako navode, imali pogrešne dijagnoze, i lažno pozitivne i lažno negativne rezultate, a ne kako se tvrdi u tekstu, samo lažno pozitivne. Istraga SZO u vezi sa ovim izvještajima otkrila je da se testovi nijesu koristili na pravilan način i u skladu sa uputstvima proizvođača te da je to glavni razlog pojave lažno pozitivnih i lažno negativnih rezltata testova.