DFC video explainer: Šta su dezinformacije?

U sklopu projekta Care before you share – Montenegro koji je podržalo NATO Odjeljenje za javnu diplomatiju, pogledajte prvi od tri videa.

Projekat ima za cilj izgradnju otpornijeg društva na dezinformacije i hibridne prijetnje kao preduslov za jačanje demokratije.

Šta su dezinformacije, kako nastaju i šta svako od nas može uraditi, pogledajte u videu iznad.