Podkastom protiv lažnih vijesti 01: Dezinformacije 101

Prvi u seriji edukativnih podkasta na temu dezinformacija i medijske pismenosti u saradnji sa Crnogorskom nezavisnom informativnom agencijom - MINA.

Medijski pismen građanin preduslov je za demokratizaciju crnogorskog društva, jer može da donosi racionalne odluke, rekao je analitičar Digitalnog forenzičkog centra Milan Jovanović.

On je naveo da se tema medijske pismenosti dugo godina provlači kroz crnogorski javni diskurs i da je Crna Gora prva zemlja u regionu koja je inkorporirala medijsku pismenost kao izborni predmet u srednjim školama.

Jovanović je objasnio da je medijska pismenost sposobnost kritičkog pristupanja vrednovanja, analiziranja i upijanja informacija.

„Samo građanin, koji može kritički da vrednuje stvari, je preduslov za napredak demokratije, za demokratizaciju crnogorskog društva, jer takav građanin može da donosi racionalne odluke“, rekao je Jovanović.